مهمترین اهداف شرکت توسعه‌ی علم و دانش تاو

ارتقا سطح آموزشی، مهارتی و تخصصی

ایجاد برتری در تمامی زمینه‌های آموزشی

برتری آکادمیک مطابق با استانداردهای جهانی

برگزاری کارگاه‌های هماشی، پژوهشی و تخصصی

جذب اساتید مجرب کشور در جهت ارتقا سطح علمی و کیفیت آموزش

کاهش فاصله شایستگی نیروی کار کشور در مقایسه با استاندارد جهانی

ارتباط با سایت‌های معتبر و بین‌المللی جهت استفاده از منابع به‌روز علمی

فراهم کردن امکانات نوین و پیشرفته آموزشی جهت توسعه سطح آموزشی


سرفصل دوره‌های آموزشی

شرکت توسعه‌ی علم و دانش تاو


دنبال یه دوره آموزشی جدید میگردی؟
با تاو همراه شو


توضیحات کامل مربوط به تقاضای دوره آموزشی جدید در شرکت توسعه علم و دانش تاو.
در این بخش به توضیح فواید و عواید تقاضای دوره جدید میپردازیم و کاربر را به صفحه ثبت تقاضا هدایت میکنیم.تماس با شرکت تاو

نمونه گواهینامه‌های اعطایی به هنرجویان تاو